Manager Retreat Palembang 2019

Sesi Budget Challenge 2020 dan Lawatan Ke PT. Pinang yang telah diadakan pada minggu lepas. Dengan adanya sesi budget challenge seperti ini, pengurus-pengurus dari setiap bahagian/unit dapat lebih memahami akan bajet yang disediakan bagi mencapai matlamat PPPNP pada tahun hadapan.

 Galeri Gambar


PROGRAM KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN

Muat Turun Borang   Borang Permohonan PKK

SKIM PINJAMAN/

  Muat Turun Borang  Skim Pinjaman Usahawan    Borang Agropreneurpitch

PEMACU/ GREEN PERAK

Muat Turun Borang Borang PEMACU Borang Green Perak Urban Farming

PAIV/ SENGGANG

  Muat Turun Borang  Borang Projek Rintis Ladang Usahawan Senggang   Borang PERAK AGRICULTURE INTERGRATED VALLEY (PAIV)