Manager Retreat Palembang 2019

Cetak

Sesi Budget Challenge 2020 dan Lawatan Ke PT. Pinang yang telah diadakan pada minggu lepas. Dengan adanya sesi budget challenge seperti ini, pengurus-pengurus dari setiap bahagian/unit dapat lebih memahami akan bajet yang disediakan bagi mencapai matlamat PPPNP pada tahun hadapan.

 Galeri Gambar