Sesi Taklimat oleh Unit Pembangunan Usahawan

Cetak

Sesi taklimat oleh Unit Pembangunan Usahawan dan Korporat Sosial bersama peserta kursus kemahiran keusahawaan di Dewan Sg Galah

Galeri Gambar