Ladang Rakyat

Cetak

Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak (PPPNP) ditubuhkan pada tahun 1973 berperanan sebagai tulang belakang kepada Kerajaan Negeri Perak di dalam pembangunan sosial dan ekonomi khususnya di sektor pertanian.

Didalam merealisasikan hasrat dan usaha Kerajaan Negeri ke arah mengatasi kemiskinan rakyat, PPPNP menerusi tanggungjawab sosialnya telah rnenjalankan projek Ladang Rakyat.

Konsep Ladang Rakyat yang dilaksanakan oleh PPPNP adalah seperti berikut: 

 

 Ladang Rakyat Pertama

Ladang rakyat yang pertama dilaksanakan adalah di Ladang Ayer Kuning, Kampung Gajah yang ditanam dengan kelapa sawit. Agihan keuntungan sulung Ladang Rakyat Ayer Kuning berjumlah RM38,400.00 diberikan kepada seramai 128 orang terpilih oleh Jawatankuasa Tanah Daerah pada tahun 1991.

 

 

Klik pada pautan dibawah: 

Ladang Untuk Rakyat  |  Tapak Semaian