Ladang Rakyat

Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak (PPPNP) ditubuhkan pada tahun 1973 berperanan sebagai tulang belakang kepada Kerajaan Negeri Perak di dalam pembangunan sosial dan ekonomi khususnya di sektor pertanian.

Didalam merealisasikan hasrat dan usaha Kerajaan Negeri ke arah mengatasi kemiskinan rakyat, PPPNP menerusi tanggungjawab sosialnya telah rnenjalankan projek Ladang Rakyat.

Konsep Ladang Rakyat yang dilaksanakan oleh PPPNP adalah seperti berikut: 

  • Perbadanan akan memajukan tanah melalui dana dalaman atau pinjaman bank.
  • Setelah mencapai pulangan modal, sebahagian keuntungan akan diagihkan kepada kumpulan sasar.
  • Kumpulan sasar dipillh oleh Jawatankuasa Tanah Daerah
  • Satu program membantu golongon masyarakat termiskln (PPRT)

 

 Ladang Rakyat Pertama

Ladang rakyat yang pertama dilaksanakan adalah di Ladang Ayer Kuning, Kampung Gajah yang ditanam dengan kelapa sawit. Agihan keuntungan sulung Ladang Rakyat Ayer Kuning berjumlah RM38,400.00 diberikan kepada seramai 128 orang terpilih oleh Jawatankuasa Tanah Daerah pada tahun 1991.

 

 

Klik pada pautan dibawah: 

Ladang Untuk Rakyat  |  Tapak Semaian

SKIM PINJAMAN/

  Muat Turun Borang  Skim Pinjaman Usahawan    Borang Agropreneurpitch

PEMACU/ GREEN PERAK

Muat Turun Borang Borang PEMACU Borang Green Perak Urban Farming

PAIV/ SENGGANG

  Muat Turun Borang  Borang Projek Rintis Ladang Usahawan Senggang   Borang PERAK AGRICULTURE INTERGRATED VALLEY (PAIV)

Perak SADC Agropreneur Pitch

        CADANGAN DAERAH-DAERAH DI NEGERI PERAK   *Sebarang perubahan tempat dan tarikh akan dimaklumkan kemudian     Muat Turun Borang