Ladang Rakyat

Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak (PPPNP) ditubuhkan pada tahun 1973 berperanan sebagai tulang belakang kepada Kerajaan Negeri Perak di dalam pembangunan sosial dan ekonomi khususnya di sektor pertanian.

Didalam merealisasikan hasrat dan usaha Kerajaan Negeri ke arah mengatasi kemiskinan rakyat, PPPNP menerusi tanggungjawab sosialnya telah rnenjalankan projek Ladang Rakyat.

Konsep Ladang Rakyat yang dilaksanakan oleh PPPNP adalah seperti berikut: 

  • Perbadanan akan memajukan tanah melalui dana dalaman atau pinjaman bank.
  • Setelah mencapai pulangan modal, sebahagian keuntungan akan diagihkan kepada kumpulan sasar.
  • Kumpulan sasar dipillh oleh Jawatankuasa Tanah Daerah
  • Satu program membantu golongon masyarakat termiskln (PPRT)

 

 Ladang Rakyat Pertama

Ladang rakyat yang pertama dilaksanakan adalah di Ladang Ayer Kuning, Kampung Gajah yang ditanam dengan kelapa sawit. Agihan keuntungan sulung Ladang Rakyat Ayer Kuning berjumlah RM38,400.00 diberikan kepada seramai 128 orang terpilih oleh Jawatankuasa Tanah Daerah pada tahun 1991.

 

 

Klik pada pautan dibawah: 

Ladang Untuk Rakyat  |  Tapak Semaian

Perniagaan Utama

Perladangan & Nurseri

Pada awal penubuhan, PPPNP telah memulakan aktiviti pertanian melalui tanaman kontan seperti ubi kayu,koko dan nenas.

Makanan & Minuman

Perak Agro Marketing Sdn Bhd (PAMSB) merupakan anak syarikat milik penuh kepada PPPNP sehingga kini.

Agrotourism

PPPNP telah mewujudkan resort yang berkonsepkan agrotourism iaitu Perak Agrotourism Resort (PATRO).

Kosmetik

Dalam usaha mempelbagaikan hasil pertaniannya, PPPNP melalui Perak Agro Farm Sdn Bhd telah mengambil alih kepentingan ekuiti

Akuakultur

Produk Sejuk Beku Udang dan Produk Sejuk Beku Ikan Talapia merupakan dua projek yg dijalankan serentak di bawah pantauan PPPNP.

Produk