TAWARAN PAMS.IP. 17/2020

PERAK AGRO MANAGEMENT SERVICES SDN. BHD. (53109-K)

(Anak Syarikat Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak)

 

KENYATAAN TENDER

Tender adalah dipelawa dari kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia(CIDB)/Perak AGRO Management Services Sdn. Bhd.(PAMS)/Kementerian Kewangan dalam gred, kategori, pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

  

 

Bayaran kemasukan tender sebanyak RM500.00(Ringgit Malaysia : Lima Ratus Ringgit Sahaja) bagi setiap tawaran dikenakan dalam bentuk Bank Draft dibayar kepada Perak Agro Management Services Sdn. Bhd.  dan  hendaklah  dilampirkan bersama dokumen tawaran. Wang ini akan dikembalikan setelah keputusan tawaran dikeluarkan kepada penender yang tidak berjaya sahaja.

Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah dan hadir lawatan tapak sahaja. Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor dikehendaki membawa bersama Surat Wakil Kuasa dan Sijil Asal Pendaftaran dengan CIDB , MOF, SSM serta satu salinan sijil-sijil berkenaan untuk simpanan dan rekod pejabat ini semasa membeli Dokumen Tender. Tender yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.

Borang tawaran yang telah diisi hendaklah dikemukakan dalam sampul surat bermeterai tertulis nombor tawaran dan alamatkan kepada :-

Pengarah Eksekutif

Perak Agro Management Services Sdn. Bhd.

No. 3 Jalan Taman Kinta,

Taman Chateau,

30250 Ipoh, Perak

 

U.P : Unit Perolehan dan Kontrak (CPU)

No. Tel: 05-253 7924/05-2537928/019-5000127

Pihak syarikat tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran

TAWARAN PAMS. IP.15/2020

PERAK AGRO MANAGEMENT SERVICES SDN. BHD. (53109-K)

KENYATAAN TENDER

Tawaran adalah dipelawa dari pembekal-pembekal berdaftar dengan Perak AGRO Management Services Sdn. Bhd. (PAMS) keutamaan kepada yang berdaftar dengan PAMS dan mempunyai lesen CIDB (G2 ) serta berpengalaman untuk menyertai tawaran berikut :-

 

TAWARAN PAMS. IP.15/2020

CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN PAGAR PERIMETER (400M), STOR, TANDAS AWAM DAN RUANG NIAGA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI POS YUM SG SIPUT PERAK.

Borang tawaran boleh didapati pada hari lawatan tapak secara tunai dengan harga RM100.00/set (tidak akan dikembalikan).

Bayaran pertaruhan (deposit tender) sebanyak RM500.00 (Ringgit Malaysia : Lima Ratus Sahaja) bagi setiap tawaran dikenakan dalam bentuk Bank Draft dibayar kepada Perak Agro Management Services Sdn. Bhd.  dan  hendaklah  dilampirkan bersama dokumen tawaran. Wang ini akan dikembalikan setelah keputusan tawaran dikeluarkan kepada penender yang tidak berjaya sahaja.

Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah dan hadir lawatan tapak sahaja. Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor dikehendaki membawa bersama Surat Wakil Kuasa dan Sijil Asal Pendaftaran dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), serta satu salinan sijil-sijil berkenaan untuk simpanan dan rekod pejabat ini semasa membeli Dokumen Tender. Tender yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.

Borang tawaran yang telah diisi hendaklah dikemukakan dalam sampul surat bermeterai tertulis nombor tawaran dan alamatkan kepada :-

 

Pengarah Eksekutif

Perak Agro Management Services Sdn. Bhd.

No. 3 Jalan Taman Kinta,

Taman Chateau,

30250 Ipoh, Perak.

 

Pihak syarikat tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran

PROGRAM KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN

Muat Turun Borang   Borang Permohonan PKK

SKIM PINJAMAN/

  Muat Turun Borang  Skim Pinjaman Usahawan    Borang Agropreneurpitch

PEMACU/ GREEN PERAK

Muat Turun Borang Borang PEMACU Borang Green Perak Urban Farming

PAIV/ SENGGANG

  Muat Turun Borang  Borang Projek Rintis Ladang Usahawan Senggang   Borang PERAK AGRICULTURE INTERGRATED VALLEY (PAIV)