TAWARAN PAMS. IP. 47/2018

PERAK AGRO MANAGEMENT SERVICES SDN. BHD. (53109-K)

(Anak Syarikat Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak)

 

KENYATAAN TENDER

Tawaran    adalah   dipelawa   dari   pembekal-pembekal berdaftar dengan Perak  Agro  Management Services Sdn Bhd dan Kementerian Kewangan yang berpengalaman untuk menyertai tawaran berikut :-

TAWARAN PAMS. IP. 47/2018

BEKALAN RACUN  KEPERLUAN JANUARI HINGGA DISEMBER  2019

DAN BAJA KEPERLUAN JANUARI HINGGA JUN 2019  UNTUK

LADANG-LADANG KUMPULAN PERBADANAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

NEGERI PERAK

Baca selanjutnya...