TAWARAN PAMS. IP. 39/2019

PERBADANAN PEMBANGUNAN PERTANIAN NEGERI PERAK

KENYATAAN TENDER

Petender-petender adalah dijemput untuk mengemukakan tawaran tender pembelian tanah milik Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak secara outright purchase on as is where is basis:

  1. Dokumen tender boleh dibeli pada harga RM100.00/set (tidak dikembalikan) secara tunai semasa lawatan tapak pada 03 Oktober 2019 ( Khamis ) bermula jam 10.30 Pagi hingga 1.00 Tengahari dan boleh dibeli pada waktu pejabat (Isnin - Jumaat) bermula pada hari Khamis, 03 Oktober 2019 hingga 14 Oktober 2019 di alamat seperti berikut:

 

Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak

No 3 Jalan Taman Kinta

Taman Chateau

30250 Ipoh

Perak Darul Ridzuan

 

 

  1. Tarikh tutup tender adalah pada 14 Oktober 2019, hari Isnin, jam 12.00 tengahari.

 

  1. Dokumen tender yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender yang disediakan di alamat seperti di atas sebelum atau pada tarikh dan waktu tutup tender. Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak tidak akan menerima dan memproses dokumen tender yang lewat.

 

  1. Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak berhak untuk membatalkan tender dan tidak terikat untuk menerima tawaran tertinggi serta tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan kos yang ditanggung oleh petender berikutan dengan urusan tender ini.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi

                 

Encik Muhammad Khairil Anuar Putera Bin Toha atau Encik Azmi Bin Ahmad

di talian 05-2537924 / 7928 (Samb. 138 & 292).

Iklan ini juga boleh dicapai di www.pppnp.gov.my

Butiran lengkap mengenai tender adalah seperti yang dinyatakan di dalam dokumen tender.

Perak SADC Agropreneur Pitch

  Muat Turun Borang Penyertaan Perak SADC Agropreneur/   Borang Penyertaan Perak SADC Agropreneur  

Bintang Karaoke Agrofest SADC

  Muat Turun Borang Bintang Karaoke AgroFest SADC/ PPPNP  Borang Penyertaan Bintang Karaoke AgroFest