Print

TAWARAN PAMS. IP. 46/2017

Ditulis dalam TenderKENYATAAN TENDER

Tawaran    adalah   dipelawa   dari   pembekal-pembekal berdaftar dengan Perak  Agro  Management Services Sdn Bhd dan Kementerian Kewangan yang berpengalaman untuk menyertai tawaran berikut :-

TAWARAN PAMS. IP. 46/2017

MEMBEKAL  RACUN UNTUK KEPERLUAN OGOS  HINGGA DISEMBER  2017

LADANG-LADANG KUMPULAN

PERBADANAN PEMBANGUNAN PERTANIAN NEGERI PERAK

 

Borang tawaran boleh didapati dengan harga RM100.00/set (tidak dikembalikan) pada   3.8.2017 (Khamis)  sehingga tarikh tutup di Ibu Pejabat, Perak Agro Management Services Sdn Bhd di alamat No. 3, Jalan Taman Kinta, Taman Chateau, 30250 Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

Bayaran pertaruhan (deposit tender) sebanyak RM500.00 (Ringgit Malaysia : Lima Ratus Sahaja) bagi setiap tawaran dikenakan dalam bentuk Bank Draft   dibayar kepada Perak Agro Management Services Sdn. Bhd.  dan  hendaklah  dilampirkan bersama dokumen tawaran. Wang ini akan dikembalikan kepada pembida yang tidak berjaya setelah keputusan tawaran dikeluarkan.

Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah  sahaja. Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor dikehendaki membawa bersama Surat Wakil Kuasa dan Sijil Asal Pendaftaran dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), serta satu salinan sijil-sijil berkenaan untuk simpanan dan rekod pejabat ini semasa membeli Dokumen Tender. Tender yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.

Borang yang telah diisi hendaklah dikembalikan ke alamat:-

 

Pengarah Eksekutif

Perak Agro Management Services Sdn Bhd

No. 3, Jalan Taman Kinta

Taman Chateau

30250 Ipoh

Perak Darul Ridzuan.

 

Tarikh Tutup Tawaran                                    :           9.8.2017 (Rabu)

 

Jam                                                     :           12.00 Tengahari

 

 

Pihak syarikat tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran.

 

Hubungi Kami

  • No 3 Jalan Taman Kinta,
    Taman Chateau
    30250 Ipoh Perak Darul Ridzuan
    No Tel: 05-253 7924 / 28
    No Faks: 05-2534814
Kerajaan Negeri Perak Darul RidzuanVisit PerakMyGovernmentJPAMAMPUMSC1MalaysiaMyIdeas